YETKİLİ SATICISI
ÖDERO İLE PEŞİN FİYATINA 7 TAKSİT FIRSATI

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

1 - TARAFLAR


SATICI
Satıcı İsim/Unvanı: Tekragel Yusuf Kırmızıkaya    
Satıcı’nın Açık Adresi: T.Reis Mahallesi Cengiz Topel Cd No: 48/B Esenler İstanbul 
Satıcı’nın Telefonu: 0212 431 99 80
Satıcı E-Posta Adresi : [email protected]
 

ALICI

Müşteri olarak 'www.tekrargel.com ' alışveriş sitesine üye olan kişi. (Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.)
 

2 - SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, Tekrargel Yusuf KırmızıKaya. şirketine ait www.tekrargel.com alan adlı web sitesi üzerinden SATICI'nın ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
 

3- SÖZLEŞMEYE KONU OLAN ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır
 

4- GENEL HÜKÜMLER

4.1-) ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 
4.2-) Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3-) Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden 'www.tekrargel.com' sorumlu tutulamaz.

4.4-) www.tekrargel.com, sözleşme konusu ürünün saglam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5-) Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,'www.tekrargel.com' ürünün teslimi yükümlülüğünden muaf olmuş kabul edilir.

4.6-) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini 'www.www.tekrargel.com' a ödememesi halinde, ürünün 3 gün içinde ALICI tarafından 'www.tekrargel.com'  a geri gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7-) www.tekrargel.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8-) Garanti belgesi ile satılan ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları kapsamında gerekli onarımın yapılması için Beko yetkili servislerine gönderilir; garanti kapsamındaysa garantili olarak, garantisi bittiyse veya kapsam dışındaysa ALICI tarafından ödeme yapılarak arızası giderilir.

4.9-) İşbu sözleşme, www.tekrargel.com sitesinden yapılan alışverişlerde geçerlilik kazanır.'www.tekrargel.com' adresinden ürün satın alan ALICI bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.
 

5 - CAYMA HAKKI


Cayma hakkının kullanılabilmesi için www.tekrargel.com 'a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün www.tekrargel.com  tarafından gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takipeden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD,Cep Telefonu ve kasetler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler ve Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen ürünlerin,  iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

  Üretici veya firma kaynaklı herhangi bir hatası olmayan, müşteri cayma hakkı kapsamında yapılan iade işlemlerinden doğacak kargo ücreti müşterilerimiz tarafından ödenecektir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş, itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade etmekle yükümlüdür.
 

6 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat SATICI'ya aittir. ALICI, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini iletişim kanalları üzerinden SATICI'ya iletmelidir. 
İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI'nın yerleşim yerindeki, ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 

7 - YÜRÜRLÜLÜK

7 (Yedi) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, ödemenin yapılmasını takiben, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Yükleniyor...